werkmethode

Bij de nieuwbouw zijn we vaak in de beginfase betrokken bij het bepalen van de diepte en hoogtes van de koven, eventueel domoticasystemen, aanpassingen voor de bespanningen en tapijt aansluitingen op andere vloeren.

Bij klassieke inrichtingen maken wij vaak een tekening op schaal.
Invulling van de stoffen door de klant en/of de decorateur.